Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Hva er visuelt språk?

Når du lager et medieuttrykk, er målet å presentere budskapet slik at det blir forstått på den måten det var ment. Jobben din som designer er å gi fortellingen et utseende som forsterker det avsenderen vil formidle. Da må du bruke et visuelt språk.
Øye ser gjennom et hull i et papir. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som designer, filmfotograf, illustratør eller fotograf jobber du innenfor et område som kalles visuell kommunikasjon. «Visuell» betyr at vi kan oppfatte det med synet. «Kommunikasjon» er å dele tanker med andre mennesker – at vi formidler noe. For å få til det bruker vi visuelt språk. Hensikten er å få utseendet til å stemme med innholdet.

Muntlig og skriftlig verbalspråk har regler for hvordan ordene bør staves, uttales og settes sammen til setninger. Visuelt språk har ingen grammatikk eller absolutte regler. Likevel kan visuelle uttrykk klassifiseres og analyseres.

Det er mulig å beskrive alle delene som en komposisjon består av, og hvordan disse objektene er organisert i forhold til hverandre. Det visuelle språket du kan bruke når du skal beskrive og snakke om design består blant annet av begrepene

  • farger
  • linjer
  • former og luft
  • teksturer og strukturer
  • styrke

Øvelse

Ta utgangspunkt i en barnesang dere kjenner godt.

Bruk noen minutter til å diskutere hvordan dere ville uttrykke stemningen i barnesangen visuelt. Tenk dere et mønster som skal visualisere sangen i en musikkliste på for eksempel Spotify.

Prøv å bruke begrepene over i beskrivelsen av ideen.

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 01.05.2017