Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne stien, skal du

  • kunne identifisere viktige kjennetegn ved visuelt språk, som linjer, former, bruk av luft, tekstur, struktur og farger
  • kunne bruke matematisk kunnskap i arbeid med grafisk design
  • kunne planlegge og lage et mønster med et uttrykk for bruk til et bestemt formål