Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Del ideer på dialogkafé

Dialogkafé kan brukes for å dele ideer med hverandre i et kreativt prosjekt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Tre unge mennesker sitter rundt et bord på en kafé og jobber med fag. På bordet er det ringpermer, skrivebøker og lesebøker. Foto.

God dialog kan fremme kreativiteten.

Dialogkafé er en måte å dele ideer og oppmuntre til samarbeid på. Man kan også bruke dialogkafé som metode som en oppsummering etter at man har gjennomgått et tema.

  1. Sett opp rommet som en kafé med småbord (4–6 deltakere) og noe å spise og drikke. Legg et stort papir på hvert bord. På papiret står det et spørsmål, som gruppa skal snakke om.
  2. En ved hvert bord skriver ned de tankene som dukker opp underveis i samtalen. Etter 10 til 20 minutter bytter alle deltakerne grupper, unntatt én, som blir sittende.
  3. Når de nye gruppedeltakerne kommer til bordet, forklarer den som sitter igjen, hva den første gruppa har kommet fram til, og de nye kommer med nye ideer og perspektiver.

  4. Bytt bord til alle har vært innom alle bordene.


Sist oppdatert 08.03.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal, Caroline Nesbø Baker og Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Samarbeid i kreative prosesser