Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Gjør innholdsanalyse av et nettsted

Få oversikt over kvaliteten og relevansen til innholdet på et nettsted.
To menn og tre kvinner ser på den samme dataskjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Finn et nettsted, velg ut analysesider

Noen nettsteder er store og komplekse og består av mange undersider. Det kan være vanskelig prioritere hvilket innhold og som er viktigst, og hvor det skal plasseres. Andre nettsteder er satt sammen av få sider, og det er lettere å holde oversikten over innholdet.

Velg ut et nettsted, avgrens til en mengde som er overkommelig å analysere, og prioriter .

Forslag til nettsteder som kan analyseres

dnt.no
yr.no

frifond.no
danskebank.no

2. Lag vurderingskriterier for kvalitet

Sett opp ei liste over vurderingskriterier for kvalitet som du vil vektlegge i innholdsanalysen. Jobber du sammen med noen, må dere sikre at dere har en felles forståelse for hva kriteriene betyr.

Modell med fire bokser fordelt i to rader og to kolonner. Øverst til venstre står det "liten relevans, høy kvalitet, slett", øverst til høyre står det "stor relevans, høy kvalitet, behold". Nede til venstre står det "liten relevans, lav kvalitet, slett", og nede til høyre står det "stor relevans, lav kvalitet, forbedre". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

3. Utform analyseskjema

Finn ut hvordan du skal analysere, og hvilke kategorier du skal ha. Bruk Excel-skjema. Hierarki, tittel og URL må være med.

Du må også vurdere kvalitet og relevans på innholdet. Du kan bruke ulike farger, tallverdier eller nedtrekksbokser med kvalitetskategorier i regnearket. Det kan også være lurt med et tekstfelt der du kan utdype hvorfor et element har lav kvalitet.

Det skal kunne gå kjapt å analysere side for side, og det skal være enkelt forståelig for deg eller andre i etterkant.

4. Gjør analysen

Bruk analyseskjemaet og analyser side for side. Jobber dere i team, går dere gjennom noen sider i fellesskap først. Slik får dere forståelse for kriteriene, brukeren og brukerbehovene, og hvordan skjemaet skal brukes.

5. Sammenfatt funn og prioriter vedlikehold

Trekk ut sentrale tall og viktige funn og sammenfatt disse slik at du kan presentere dem for dem som er ansvarlige for nettsidene. Se på vurderingene i analyseskjemaet, og hvor stor andel som har høy, middels og lav kvalitet. Se også på hvor stor andel sider som er relevante og ikke relevante. Bruk grafikk for å visualisere funnene. Gi anbefalinger for vedlikehold og prioriter hva som haster mest.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 28.11.2021

Læringsressurser

Planlegging og vedlikehold av nettinnhold