Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Persepsjon

Persepsjon handler om hvordan vi oppfatter og fortolker inntrykkene vi får via de fem sansene våre: syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Persepsjon. Ruter og en sirkel som lurer øyet. Bilde.

Hva ser du? Sorte og hvite rektangel, men oppfatter du også en sirkel eller kule i senter?

Persepsjon handler om oppfatning

  • hvordan hjernen grupperer ting som ligner hverandre
  • hvordan hjernen kan forenkle inntrykk
  • hvordan vi kan se rom på todimensjonale flater
  • hvordan hjernen skaper helhet av deler og skaper sammenhenger
  • hvordan vi oppfatter farger, og hvordan de påvirker oss
En rød vegg med en lys grå dør med hjerte på, en jente titter ut. Foto.

En nøytral gråfarge kan se grønnaktig ut ved siden av en rødfarge. Interiørkonsulenten må derfor velge en varm grå sammen med varme farger.

Ulike farger kombinert med grått. Illustrasjon.

Eksempel på simultankontrast

Simultankontrast

Simultan betyr samtidig. En farge blir påvirket av fargene rundt. I bildeeksempelet er samme gråfarge brukt, men den oppleves forskjellig alt etter hvilken farge den står sammen med. Kontrasten oppstår fordi øyet vil ha balanse og framkaller motfargen.

To fugler utenfor en optisk illusjon av en fuglekasse. Illustrasjon.

Hvordan kan vi se en kloss som tredimensjonal, på en todimensjonal flate?

Form og volum

Det tredimensjonale defineres som alt som har lengde, bredde og dybde. Med andre ord: form og volum. En kube er en tredimensjonal, geometrisk form. Når vi for eksempel lager skisser og presentasjoner, jobber vi med å skape illusjon av rom og volum på en todimensjonal flate.

Persepsjonslover

Disse "lovene" forsøker å sette måten vi oppfatter og tolker inntrykk på, i system:

  • nærhetsprinsippet
  • likhetsprinsippet
  • helhetsprinsippet
Et utvalg av pasta på en blå flate. Foto.

Elementer som ligger nær hverandre, oppfatter vi gjerne som samhørende.

Perseptuell organisering

Nærhet

Hjernen vil automatisk prøve å ordne gjenstander i grupper. Elementer som står nær hverandre, oppfatter vi gjerne som samhørende.

Likhet

I illustrasjonen som består av sorte og hvite kvadrater, oppfatter du kanskje først de ni sorte loddrette rekkene, før du ser de seks vannrette rekkene med annenhver sort og hvit firkant. Det er vanskeligere å oppfatte de vannrette rekkene, hvor annenhvert kvadrat er svart. Vi grupperer ting som likner hverandre, som har samme form, størrelse eller farge.

Persepsjon. Linjer og kvadrat i sorthvitt. Illustrasjon.
Formelement i sort på hvit bakgrunn. Illustrasjon.

Ser du to kuber eller kun linjer i illustrasjonen over?

Helhet

Vi ønsker å se på omgivelser som så hele som mulig. Vi oppfatter eller ser helst lukkede former, hvis det er mulig. Dersom du tar bort den ene linjen i en kube, kan vi fortsatt oppfatte det som en kube. Dette kan vi utnytte i komposisjoner, ved at vi kan tenke oss at det også er usynlige rammer som holder komposisjonen sammen.

Du kan ikke oppfatte alt

Persepsjon er utvelgende, utfyllende og organiserende. Vi kan ikke legge merke til alt, så derfor velger hjernen vår noe ut for oss. Vi tolker, fyller ut og kategoriserer informasjonen vi får.

Sorthvit illustrasjon der du kan oppfatte to ulike motiv, en hodeskalle eller en kvinne.

Hva ser du i bildet? Ser alle i klassen det samme motivet?

Hvordan er vi i stand til å sortere ut noen begivenheter framfor andre? De fleste forskere er enige om at denne kunnskapen er et resultat av læring, og at læringen skjer i en kulturell sammenheng. Helt fra vi er små, lærer vi hva vi skal se etter, og hva som er viktig. Dette skjer gjennom flere enkelterfaringer.

Persepsjon er kulturbestemt

Vi har lært begreper og kategorier som vi bruker til å systematisere inntrykkene våre gjennom språket og det sosiale og kulturelle fellesskapet som vi er en del av.

Sist oppdatert 24.05.2020
Tekst: Hanne Merethe Riskedal Staurland, Øyvind Dahl, Inger Gilje Sporaland og Anita Neby (CC BY-SA)

Læringsressurser

Form