Hopp til innhold

Fagstoff

Fagorganisering

Er du i jobb, er du en arbeidstaker, og da kan det være lurt å bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter som arbeidstaker. Er du medlem i en fagforening, er du det vi kaller fagorganisert.
Fagorganiserte streiker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For mange handler dette først og fremst om lønn, men også i saker som gjelder andre forhold på jobben, kan fagforeninga være til hjelp. Eksempler på slike saker kan være hvis en ansatt står i fare for å miste jobben, eller om det er dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen.

Flere og flere fagorganiserer seg. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i utgangen av 2018 1 857 787 fagorganiserte her i landet. Det utgjorde en økning på over 26 000 fra året før.[1] De aller fleste i offentlig sektor er fagorganiserte (80 % i 2019), mens det i privat sektor er under halvparten som fagorganiserer seg.

Arbeidstakerorganisasjoner

Det finnes forskjellige organisasjoner for arbeidstakere basert på hvilket fagområde du jobber med. Fagforeningen er lokal, men er en del av et fagforbund eller fagorganisasjon. Fagforbundene er landsdekkende. Eksempler på fagforbund er Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Den norske legeforening og Naturviterne.

Fagforbundene er igjen samlet i hovedsammenslutninger eller såkalte paraplyorganisasjoner. I Norge har vi nå fire hovedsammenslutninger av arbeidstakerorganisasjoner. Den største av disse er LO med over 900 000 medlemmer. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne er de tre andre hovedsammenslutningene.

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeidsgiverforeningene er også organisert i større hovedsammenslutninger. Den største av disse er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO – tidligere Norsk Arbeidsgiverforening). NHO har 19 landsforeninger, blant andre Abelia (Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter), NHO handel, NHO Reiseliv og Norsk Industri.

Kommunene og fylkeskommunene, samt et stort antall kommunale foretak, er organisert i KS (tidligere Kommunenes sentralforbund, nå bare KS). I lønnsforhandlinger er det KS som forhandler med de kommune- og fylkesansatte på vegne av kommunene og fylkeskommunene.

Staten er også arbeidsgiver, og deres interesser er organisert gjennom Fornyings- og administrasjonsdepartementet. De forhandler med de statsansattes organisasjoner.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020

Læringsressurser

Partene i arbeidslivet