Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Hva kan du om geologiske prosesser?

Sist oppdatert 03.10.2017
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Geologi for brønnteknikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs