Hopp til innhold

Fagartikkel

Skilt – prosjektering, utforming og søknad

Før du kommer så langt som til å produsere skilt, må du gjennom en lang prosess. Den starter selvfølgelig med oppdraget. Hva har kunden din behov for? Deretter kommer idéer, visualisering og vurdering av hva som er mulig. Etterpå må bedriften søke om tillatelse til å sette opp skiltet.

Fotografi av skilt ved en T-banestasjon.

Hvilke behov må et skilt ved en T-banestasjon dekke? Dette skiltet er oppført på stasjonen Åsjordet i Oslo.

Geografisk plassering

Den geografiske plasseringen, utformingen og om det skal være ute eller inne, er avgjørende for hvordan et skilt kan utformes. Er det ute, må du ta høyde for hva slags sted det er. Er det i et boligområde eller langs en vei? Hvordan passer skiltet med arkitekturen på bygget? Hvor stort bør skiltet bør være for at det skal gå an å lese på den avstanden det er naturlig å se det fra? Hva slags farger kan dere bruke? Kanskje dere ikke kan bruke farger i det hele tatt?

Fotografi av reklameplakat i åpent landskap.

Hvilken funksjon kan en reklameplakat i åpent landskap ha?

Innfesting og materialvalg

Hvordan dere fester skiltet, er viktig. Det må henge trygt uansett hvor mye det blåser. Samtidig skal det se pent ut, ofte med en type innfesting som ikke skal synes. Det vil for eksempel være stor forskjell å montere opp skilt på en glassvegg i forhold til en trevegg.

Hva slags materialer skiltet produseres i, er også av betydning. Det vil for eksempel være unødvendig å lage skilt av tung stein dersom det skal henge ti etasjer over gaten. Det vil ikke synes, og det vil kreve en langt mer omfattende montering enn om det var utført i et lettere materiale.

Et skilt skal kunne henge i mange år uten fare for å falle ned. Fagkunnskap innen materialforståelse, produksjon og montering er helt avgjørende for å lage og montere opp et skilt på en sikker måte.

Fotografi av fasaden til Glasmagasinet.

Glasmagasinet har en kombinasjon av lysskilt og frest skilt.

Søknadsprosess

En ting er hva kunden ønsker, noe annet er hva som lar seg gjøre og vil bli godkjent av kommunen. I Oslo er for eksempel skilt over en kvadratmeter søknadspliktige. Det er også forskjellige soner i byen hvor det gis ulik grad av tillatelser. Utforming, type, størrelse og antall vil være avgjørende for om man får tillatelse til å sette opp skilt.

Profileringsbedriften må søke til ansvarlige instanser for å få utføre arbeidet.

Fotografi av ei jente som jobber med en prosjektbeskrivelse på en datamaskin.

Silje Slungaard jobber med en prosjektbeskrivelse.

Nabovarsel og byggesøknad

Dere må varsle naboene 14 dager før dere kan sende en byggesøknad til kommunen. Naboen skal få tid til å sette seg inn i saken før byggesøknaden blir sendt.

Arbeidsvarsling

Dere må også sende inn en arbeidsvarsling. Dette gjelder arbeid som skal foregå på eller innenfor veiens sikkerhetssone. For å kunne sende arbeidsvarsling kreves det et arbeidsvarslingskurs. Dette må både den som prosjekterer, og de som skal montere, ha. Etter kurset blir du sertifisert. Dette er gyldig i 5 år, deretter må du ta kurset på nytt.

Ferdigattest

Det tar som regel minst to måneder fra kunden har bestilt et skilt, til det faktisk henger på veggen over butikken. Når skiltet er ferdig montert, skal det sendes inn ferdigattest på jobben.

Fotografi av skilt og profilering av Selvaag bolig.

Her er lysskilt brukt både til virksomhets- og henvisningsskilt.

Sist faglig oppdatert 26.04.2022
Skrevet av Knut Ivar Andersen

Læringsressurser

Skilt

Fagstoff