Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bildekk, bilbatterier, elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet

Her lærer du litt om hvordan bildekk, bilbatterier og elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet blir behandlet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gjenvinningsanlegg

Bildekk og bilbatterier

Dekkforhandlere kan velge å regummiere kasserte dekk eller utnytte de kasserte dekkene til andre produkter. Alternativt må forhandlerne (som har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur) levere dekkene til en godkjent innsamler. Selskapet Norsk Dekkretur AS administrerer ordningene med å organisere mottak, innsamling og salg av innsamlede dekk.

Forhandlere av bilbatterier har tilsvarende plikt til å ta brukte bilbatterier vederlagsfritt i retur. Batteriene leverer de videre til godkjente innsamlere. Selskapet AS Batteriretur administrerer ordningene med innsamling og gjenvinning av kasserte blybatterier.

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)

Alle produsenter og importører av EE-avfall skal være tilknyttet et godkjent returselskap.

Følgende returselskap er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet per juni 2012:

Forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta imot EE-avfall som er produksjonsavfall, vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde produkter. Kommunene har plikt til å ta imot EE-avfall som er produksjonsavfall, men kan kreve vederlag for dette.

Sist oppdatert 03.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Grønn logistikk