Hopp til innhold

Fagstoff

Bildekk, bilbatterier og elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet

Hva skjer med kasserte bildekk og bilbatterier, og med elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet? Lær mer om temaet her.
Elektronisk og elektrisk avfall som står lagra i store pallbokser av metall. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Godkjente returselskap

Bedrifter som skal levere bildekk, bilbatterier og elektrisk og elektronisk avfall til gjenvinning, må bruke returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har oppretta et digitalt register over godkjente returselskap. Her finner en alltid oppdatert informasjon.

Bildekk

Dekkforhandlere kan velge å regummiere kasserte dekk eller utnytte de kasserte dekka til å lage andre produkter. Alternativt må forhandlerne, som har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur, levere dekka til en godkjent innsamler. Selskapet Norsk Dekkretur AS administrerer ordningene med mottak, innsamling og salg av dekk.

Bilbatterier

Forhandlere av bilbatterier har plikt til å ta brukte bilbatterier vederlagsfritt i retur. Batteriene leverer de videre til godkjente innsamlere.

EE-avfall

EE-avfall er kort for elektronisk og elektrisk avfall. Alle produsenter og importører av EE-avfall skal være tilknytta et godkjent returselskap. Gjenvinning av EE-avfall er spesielt viktig, for denne typen avfall brytes i svært liten grad ned i naturen. I tillegg inneholder EE-avfall verdifulle metaller som kan gjenvinnes. Kobber og aluminium, for eksempel, er vanlige metaller i høyspennings- og lavspenningskabler og i ulike elektriske apparater.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen og Haldor Hove. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.03.2023

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk