Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Tekstsamling

Her har vi samla alle skjønnlitterære tekster og saktekster som brukes i faget. Tekstene er sortert etter sjanger.

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster.

Lyrisk diktning

Lyrikken er en av de tre hovedsjangrene innenfor litteraturen. I dag bruker vi begrepet lyrikk både om sangtekster og om dikt som skal leses stille eller framføres uten tonefølge.

Læringsressurser

Lyrisk diktning