Hopp til innhold

Produktutvikling og skapende prosesser (DT-DTH vg1)

Kommunikasjon

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. De som deltar i en diskusjon, må samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Læringsressurser

Kommunikasjon