Hopp til innhold

Fagstoff

Deaktivere eksisterende DHCP-server

For at domenekontrolleren skal kunne utføre alle oppgavene sine og det skal være mulig å knytte klientmaskiner til domenet, må det settes opp en DHCP-server i Windows Server. Denne må også ta over for eksisterende DHCP-tjeneste som kjører fra ruteren i nettverket.

Et elektronisk skilt med teksten «DHCP: No Service» på. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er tjenesten som deler ut IP-adresser og nødvendig nettverksinformasjon til enheter i lokalnettverket. I enkle nettverk kjører DHCP-tjenesten på ruteren. Når vi bygger ut et nettverk med en domenekontroller, ønsker vi at domenekontrolleren skal ha styring på IP-adressene i lokalnettverket, og at alle enhetene i nettverket skal bruke DNS-serveren domenekontrolleren styrer. Derfor må vi sette opp en DHCP-server i Windows Server og fjerne eller deaktivere den som kjører fra ruteren.

Sjekke IP-konfigurasjon gitt av gammel DHCP-server

Koble deg til din Windows 10-klientmaskin.

Trykk på startmenyen, og skriv inn «CMD». Åpne «Command Prompt», eller «ledetekst» hvis du har norsk språk på maskinen.

I ledetekstvinduet skriver du inn ipconfig /all og trykker Enter. Maskinen vil nå vise IP-konfigurasjonen til alle nettverkskort. Se etter «Ethernet adapter».

Sjekk at «DHCP Enabled» er satt til «Yes». Hvis ikke har maskinen en statisk IP-adresse. Dette må eventuelt endres til dynamisk.

Kjør ipconfig /all på nytt etter justeringen for å sjekke at maskinen har fått IP-adresse og annen IP-informasjon via DHCP.

I de fleste oppsett vil adressene for «Default Gateway», «DHCP Server» og «DNS Servers» være identiske. Det betyr at ruteren kjører DHCP-tjenesten, og DNS-oppslag går direkte til ruteren (som så sender dem til en DNS-server på internett). Vi anbefaler at du tar et skjermbilde av IP-konfigurasjonen du får opp.

Under ser du et eksempel på hvordan IP-konfigurasjonen kan se ut.

Utklipp fra ledetekstvinduet (CMD) før ny DHCP-server er satt i drift. Det viser at DNS og DHCP kommer fra samme IP-adresse som Gateway. Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Deaktivere eksisterende DHCP-tjeneste

Et logisk nettverk bør ikke ha mer enn én aktiv DHCP-tjeneste om gangen. Det er derfor lurt å deaktivere den gamle før man aktiverer den nye. Framgangsmåten for deaktivering avhenger av hvilken type ruter du har i nettverket.

Obs!

I aktive bedriftsnettverk bør perioden nettverket er uten aktiv DHCP-tjeneste, være så kort som mulig. Uten aktiv DHCP-tjeneste vil ikke nye klienter som kobles til, få nødvendig IP-konfigurasjon og dermed ikke tilgang til internett eller lokale tjenester.

Deaktivere DHCP i UniFi-kontrolleren

Hvis du bruker UniFi-nettverksutstyr som er adoptert av UniFi-nettverkskontrolleren, må DHCP-tjenesten deaktiveres fra kontrollerprogramvaren.

Logg inn på din UniFi-kontroller (https://IP-adresse:8443) fra en Chrome-nettleser.

Nederst i sidemenyen velger du «Settings».

Utklipp fra nettleser som viser hovedsida (dashboard) til UniFi-kontrolleren. Skjermbilde.

Gå til «Networks»-menyen. Trykk på «Edit» for «LAN»-nettverket.

Gå ned i konfigurasjonen til du kommer til «DHCP Mode». Velg «None».

Utklipp fra «Edit Network – Lan». Det viser felter for konfigurasjon av DHCP-tjeneste. Skjermbilde.

Nede på sida vil det nå komme fram en knapp merket «Save». Trykk på den for å lagre endringene.

Ruteren vil nå motta en ny konfigurasjon (provisioning). Dette kan ta opptil et minutt. Når dette er ferdig, er DHCP-server og -tjeneste deaktivert på ruteren.

Neste steg er å installere og konfigurere DHCP-tjenesten i Windows Server.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 19.03.2021

Læringsressurser

Enkeltressurser datalab

Fagstoff