Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y - EL

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Formlikhet

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

Læringsressurser

Formlikhet