Hopp til innhold

Oppgave

Analyser tidsskrift fra det okkuperte Norge

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

Forsidene til tidsskriftene Hugin, Munin og Nasjonalungdomen. Faksimile.

Huginn var et tidsskrift for norske studenter og skulle formidle den nye tids ideologi til denne viktige målgruppen for NS.

Munin var et månedlig bildeblad for allmenheten og skulle formidle "ideologisk riktig" kulturstoff til det norske folk, styrt av NS-myndighetene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter tidens standard svært påkostet og forseggjort.

Nasjonalungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Filer

  1. Hvilken type stoff inneholder de tre bladene?
  2. Hvordan henvender de seg til leseren?
  3. Hva karakteriserer bildene, og hva formidler de?
  4. Formuler hovedbudskapet i hvert av de tre bladene i tre til fem setninger.

Sist faglig oppdatert 18.02.2022
Skrevet av Jostein Saakvitne
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell