Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke tanker gjør du deg om begrepet makt?

Du har sikkert hørt ordet makt mange ganger. Men har du noen gang virkelig grublet over hva det å ha makt egentlig vil si?

LK20LK06
Mange mennesker danner tilsammen siluetten av en mann med kraftige muskler. Foto.

Medier, politikere og statsledere har mye makt. Men mange mennesker som kjemper for det samme, har også mye makt, enten vi opptrer som medlemmer av en organisasjon, som forbrukere eller som aksjonister.

Diskuter begrepet makt med en medelev:

  • Hva vil det si å ha makt?
  • Hvordan kan makt brukes?
  • Hvilken makt ser du eller opplever du i hverdagen? Hjemme, på skolen, i samfunnet?
  • Hva er en god måte å utøve makt på?
  • Hva er dårlig utøving av makt?

Dersom du synes det medeleven din sier, ikke er tydelig nok, så be ham eller henne utdype og forklare meningene sine. Våg også å stille kritiske spørsmål til hverandre. Det lærer begge mye av.

Sist oppdatert 20.09.2017
Skrevet av Joachim Laberg

Læringsressurser

Makt og medier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs