Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke tanker gjør du deg om begrepet makt?

Du har sikkert hørt ordet makt mange ganger. Men har du noen gang virkelig grublet over hva det å ha makt egentlig vil si?
Mange mennesker danner tilsammen siluetten av en mann med kraftige muskler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter begrepet makt med en medelev:

  • Hva vil det si å ha makt?
  • Hvordan kan makt brukes?
  • Hvilken makt ser du eller opplever du i hverdagen? Hjemme, på skolen, i samfunnet?
  • Hva er en god måte å utøve makt på?
  • Hva er dårlig utøving av makt?

Dersom du synes det medeleven din sier, ikke er tydelig nok, så be ham eller henne utdype og forklare meningene sine. Våg også å stille kritiske spørsmål til hverandre. Det lærer begge mye av.

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 20.09.2017

Læringsressurser

Mediemakt