Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempel: møteinnkalling

Innkalling til elevrådsmøte

Til: alle tillitsvalgte
Tid: fredag 19. oktober kl. 08.30–09.15
Sted: kantina

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Godkjenning av referat fra forrige møte
  3. Ryddeordninga i kantina
  4. Bedre informasjonssider for nye elever
  5. Eventuelt

Meld fra dersom du ikke kan komme.

Vel møtt!

Theodor Hustuft
elevrådssekretær

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter

Fagstoff

Kildemateriell