Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempel: møteinnkalling

Innkalling til elevrådsmøte

Til: alle tillitsvalgte
Tid: fredag 19. oktober kl. 08.30–09.15
Sted: kantina

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Godkjenning av referat fra forrige møte
  3. Ryddeordninga i kantina
  4. Bedre informasjonssider for nye elever
  5. Eventuelt

Meld fra dersom du ikke kan komme.

Vel møtt!

Theodor Hustuft
elevrådssekretær

Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell