Hopp til innhold

Veiledning

Nærlesing av to dikt om byen

Nærlesing av tekster har som mål å finne virkemidlene som er brukt og analysere hvordan disse virkemidlene framhever temaet i tekstene.

LK20

Hvordan nærlese dikt? En demonstrasjonsvideo.

Del 1. Nærles diktet "Midt i byen"

  1. Gå gjennom diktet aleine først og se etter språklige virkemidler.

  2. Sammenlikn deretter med en annen elev i klassen. Har dere lagt merke til det samme?

Tips til framgangsmåte
  1. Se på hele diktet først. Er det tradisjonelt eller moderne? Har det fri eller fast form? Er det enderim?

  2. Se nøye på hver strofe og still deg disse spørsmåla:

    • Hva handler strofen om?

    • Hvordan er stemningen?

    • Hvordan brukes ulike virkemidler for å få fram tematikken? Husk å sette rett navn på virkemidlene underveis

Del 2. Nærles diktet "Signaler"

Nærles diktet "Signaler" på samme måte som du gjorde med "Midt i byen".

Del 3. Sammenlikn dikta.

Gå sammen i grupper og diskuter hvilke likheter og forskjeller dere finner i diktenes form.

Sist oppdatert 09.04.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse