Hopp til innhold

Fagartikkel

William Shakespeare

William Shakespeare (1564–1616) blir ansett som Englands største poet og dramatiker. Blant hans mest kjente verk finner vi Hamlet, Macbeth og Romeo og Julie.

LK20LK06

Likevel vet vi lite om ham. Han blei født i landsbyen Stratford-upon-Avon, som på Shakespears tid lå fire dagsreiser fra London. Han var trolig elev ved den lokale King’s New Grammar School hvor gutter lærte å lese og skrive. Videre vet vi at han giftet seg med en åtte år eldre kvinne da han var atten år, og at de mistet sin sønn, Hamnet, da han var 11.

Skuespiller og forfatter

Vi vet ikke nøyaktig når Shakespeare dro til London for å bli skuespiller, men det er dokumentert at han opptrådte for dronning Elizabeth I. I 1594 står han dessuten oppført som aksjonær i et teaterselskap kalt Lord Chamberlain’s Company, og i 1599 som eier av Globe Theatre.

Ei stilling som skuespiller og dramatiker ved kongens hoff var lønnsom. Man tror at hans berømte skuespill Macbeth blei skrevet som en hyllest til hans beskytter, kong James I. Shakespeare skal ha skrevet nær førti litterære verk, blant dem tragedier som Romeo og Julie og Hamlet, og komedier som En midtsommernattsdrøm. I tillegg skreiv han 154 sonetter, dikt på ei spesiell form.

Hamlet

Hamlet er en av Shakespeares mest berømt tragedier. Plottet er lånt fra et dansk, eller muligens irsk, sagn. Shakespeare utvikler dette sagnet til et drama som handler om menneskets kamp mot egen ufullkommenhet og sårbarhet. Som humanist er Hamlet først og fremst opptatt av å forstå den menneskelige natur.

Dramaet har alle de ingredienser som hører hjemme i en spennende tragedie: drap, selvmord, spøkelser, hevn, falsk identitet, uoppfylt kjærlighet, galskap, sverdkamper og en forvirra protagonist som blir forrådt. Dette får selvsagt fatale konsekvenser. I sin forvirra sinnstilstand blir Hamlet et bilde på menneskelige svakheter, motsetninger, tro og frykt. Han slites mellom ønsker om hevn og forløsning, mellom liv og død. Det er dette som kommer til uttrykk i det berømte sitatet «Å være eller ikke være, det er spørsmålet».

Tidløst om det å være menneske

Shakespeare har blitt omtalt som «han som fant opp humanismen». Selv om Shakespeares drama kan virke nokså melodramatiske for oss i dag, gir de et godt inntrykk av det diktere i denne perioden var opptatt av: menneskesinnets kompleksitet og kampen mot indre krefter. Han gjør det dessuten på en måte som vi kan identifisere oss med. Derfor blir Shakespeares drama fortsatt oppført på teatre verden over, ofte i moderne språkdrakt og satt inn i en nåtidig kontekst.

Sist oppdatert 06.03.2017
Skrevet av Jan-Louis Nagel

Læringsressurser

Humanisme og renessanse