Hopp til innhold

Forsøk

Lag et akvaponisk system

Et akvaponisk system kombinerer oppdrett av fisk med produksjon av planter. Næringssaltene fra fiskens ekskrementer brukes som gjødsel til plantene. Slik blir næringssaltene tatt vare på.

LK20
Hylle med planter i drivhus. Foto.

Hensikten med forsøket

Lag et akvaponisk system til å ha i klasserommet. Hold kontroll på de abiotiske forholdene i systemet, og dyrk planter.

Akvarium med fisk koblet til kasse med planter. Illustrasjon.

Framgangsmåte

 1. Bruk et akvarium dere allerede har, eller start opp med et nytt.
 2. Fyll akvariet med vann fra springen. Sett luftpumpa nedi, og la den gå noen dager.
 3. Sett vannpumpa nedi vannet, og koble slangen til plantekassa. Tilpass vannstrømmen til plantene ved å lage flere hull til utløpet.
 4. Slangen som er koblet til utløpet, bør ha en lukkemekanisme. Bruk en klype eller lignende.
 5. Luftpumpa brukes som reserveløsning i tilfelle vannpumpa skulle stoppe opp.
 6. Leca-kuler som skal brukes i plantekassa, må vaskes og skylles godt før bruk. Små partikler fra Leca-kulene kan skade gjellene til fisken.
 7. For å unngå oversvømmelse i plantekassa kan det være lurt å koble et tidsur til vannpumpa. Still det inn slik at pumpa for eksempel går 2–5 minutter hver time.
 8. I et nytt akvarium må dere bruke god tid på å kjøre inn filteret i vannpumpa.
 9. Velg fisk som er hardfør, og la fisken få tid til å tilpasse seg til de nye omgivelsene før dere begynner å bygge det akvaponiske systemet.
 10. Hold oversikt over hvor mye mat (næring) dere tilfører systemet.
 11. Legg en plan for registrering av næringsinnholdet i akvariet. Bruk dataloggere eller sensorer som dere programmerer selv.

Registrer med jevne mellomrom de abiotiske forholdene i akvariet:

 • pH
 • temperatur
 • næringsinnhold (nitrat, ammonium, fosfat)

Registrer de biotiske forholdene:

 • fiskehelse
 • plantevekst og eventuelle parasitter
 • algevekst – undersøk i mikroskop

Resultater

Lag en rapport som viser hva dere har gjort i hele prosessen med å lage et akvaponisk system.

Lag grafiske framstillinger av målinger dere har gjort.

Diskusjon og konklusjon

 • Hva var de største utfordringene med å få til et fungerende akvaponisk system?
 • Foreslå forbedringer som kan gjøres.
 • Finn eksempler på akvaponiske systemer i full skala.
 • Kan slike systemer være en løsning på problemet med utslipp av næringsstoff i forbindelse med fiskeoppdrett?

Kilde

ZHAW Life Sciences und Facility Management. (u.å.). Constructing a classroom aquaponic system. Hentet 22. april 2020 fra https://www.zhaw.ch/de/lsfm/dienstleistung/nachwuchsfoerderung-angebote-fuer-schulen/play-with-water/from-fish-to-tomato/construction-aquaponic-system/

Sist oppdatert 17.04.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Utforsk teknologi og bærekraft