Hopp til innhold

Markedsføring og innovasjon (SR-SSR vg1)

Om faget markedsføring og innovasjon – for læreren

Faget markedsføring og innovasjon er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020, med utgangspunkt i den overordnede delen av læreplanen, fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. Faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene.

Læringsressurser

Om faget markedsføring og innovasjon – for læreren