Hopp til innhold

Oppgave

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) styrer sikkerhetsarbeidet i Norge. Hvert år legger DSB ut en rapport med en vurdering av ulike trusler og risikoer som kan true Norges sikkerhet.

LK20LK06
Bevæpnet politi. Foto.

I rapportene sine går DSB ut fra disse samfunnsverdiene:

  • liv og helse
  • natur- og kulturmiljø
  • økonomi
  • samfunnsstabilitet
  • demokratiske verdier

A Skriv ned tre trusler for hver av samfunnsverdiene.

B Skriv ned konsekvensene av de ulike truslene du skrev ned under A.

C Gå inn på hjemmesiden sikkerhverdag.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no.

Klikk deg inn på «Våre kategorier». Hvilke åtte kategorier kan du velge mellom?

D Gruppeoppgave

  • Jobb to og to, og plukk én av kategoriene.
  • Lag en presentasjon om kategorien dere valgte.
  • Presenter for klassen.
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?