Hopp til innhold

Oppgave

Presentasjon av oppgavene til PST

Det er flere offentlige aktører som har som oppgave å avdekke og hindre fiendtlige handlinger mot norske borgere, bedrifter og institusjoner. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for sivile trusselvurderinger, spesielt når det gjelder terror og industrispionasje. I denne oppgaven skal du bli bedre kjent med PST.

LK20LK06
Politiets sikkerhetstjeneste. Foto.
  • Her finner dere en oversikt over oppgavene til PST.

  • Det er snakk om ti ulike oppgaver. Jobb i grupper eller i par, og velg to av oppgavene.
  • Læreren sørger for at oppgavene blir jevnt fordelt i klassen, slik at så mange som mulig av de ti oppgavene blir dekt.
  • Lag en presentasjon av de to oppgavene gruppen din valgte, og framfør i klassen.
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?