Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ordklasser

Sjekk om du husker ordklassene! Gjør øvingene.

Om ordklasser

Hva skiller de forskjellige ordklassene fra hverandre?

Når vi deler inn orda i språket vårt i grupper, ser vi på tre slags egenskaper ved dem:

 1. om de kan bøyes
 2. hva slags betydning de har
 3. om de kan være selvstendige setningsledd

Noen eksempler

 • Substantiv er en ordklasse som kan bøyes, for eksempel: en penn – flere penner
 • Interjeksjoner er ubøyelige, de har alltid samme form: Huff! Ja!
 • Verb er ord som beskriver ei handling, en prosess eller en tilstand:
  å gå, å rødme, å hvile
 • Adjektiv er ord som beskriver en egenskap ved noen eller noe: grønn, snill, rask
 • Pronomen kan fungere som selvstendige setningsledd i en setning: Hun lo. De har bodd i Mexico.
 • Bestemmerord må vanligvis stå sammen med et substantiv, de er ikke egne setningsledd: dette huset, sykkelen min.

Øving 1: Oversikt over ordklassene

Øving 2: Substantiv

Øving 3: Adjektiv

Øving 4: Pronomen

Øving 5: Verb

Øving 6: Adverb

Øving 7: Preposisjoner

Øving 8: bestemmerord

CC BY-SASkrevet av Anna Maria Holvik.
Sist faglig oppdatert 03.10.2022

Læringsressurser

Ordklasser