Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringstien skal du

  • forstå hvordan du skaper tillit og framstår troverdig i møte med muntlige informasjonskilder
  • vite at det fins ulike typer kilder og ulike typer informasjon
  • kunne gjennomføre et intervju for å framskaffe og vurdere informasjon for formålet