Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til de viktigste lovene som gjelder reklame og markedsføring
    • kjenne til og kunne vurdere argumenter for og mot reklame for alkohol
    • ta hensyn til lover og retningslinjer i egne produksjoner