Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

PFU: Pressens faglige utvalg

Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund. PFU skal sørge for at pressen følger god presseskikk og reglene i Vær Varsom-plakaten.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Møte i Pressens faglige utvalg, medlemmer sitter rundt et bord. Foto.

Fokus på presseetikk: PFU behandler saker.

Hva er PFU?

  • Pressens faglige utvalg (PFU) skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse.
  • PFU er opprettet av Norsk Presseforbund.
  • PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.
  • De fleste europeiske land har lignende ordninger.

PFUs oppdrag

Pressens faglige utvalg skal sørge for at pressen følger god presseskikk og reglene i Vær Varsom-plakaten. Pressen har selv pålagt seg et ansvar for å være etisk i sitt arbeid, og retningslinjene for etikken er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

PFU er ingen domstol

Presseetikk og medienes selvdømmeordning må ikke forveksles med rettslige standarder og domstolsbehandling. Mediene får ikke straff i form av bøter, men brudd på god presseskikk betyr at mediene må publisere en fellende uttalelse på en godt synlig plass. Et vedtak i PFU kan ikke ankes.

Pressens selvjustis

Med denne ordningen er det pressen selv som vurderer om presseetiske overtramp har skjedd. Pressen driver selvjustis, det er pressen selv som skal sørge for at de etiske retningslinjene blir fulgt. Ut fra prinsippet om frihet og uavhengighet kan ikke pressen overføre denne oppgaven til staten.

  • Hva tenker du om at pressen er satt til å vokte seg selv?
Sist oppdatert 24.04.2020
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Etikk og lovverk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale