Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Etikk og lovverk 1

I mediebransjen må du forholde deg til ulike lover og regler, og du må ta etiske hensyn. I emnet etikk og lovverk lærer du mer om etikk i mediene, og hvilke lover og regler som gjelder.

Læringsressurser

Etikk og lovverk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale