Hopp til innhold

Veiledning

Jobb med temakart

Det å se sammenhenger i historien er kanskje den viktigste ferdigheten i historiefaget. NDLA tilbyr et temakartverktøy med tankekart i åtte emner fra den franske revolusjonen til Sovjetunionens fall. Hensikten med disse temakartene er å trene deg på å se og forklare sammenhenger.

LK06
Tankekart for den franske revolusjon som viser hendelser og sammenhenger. Skjermdump.

Boksene i temakartene skal hjelpe deg til å trene på å trekke ut det viktigste av en tekst. Når du har jobbet ferdig med et temakart, vil det dessuten hjelpe deg å huske en omfattende mengde fagstoff.

Å strukturere årsaker og konsekvenser

Disse temakartene skal hjelpe deg til å strukturere årsaker og konsekvenser i flere temaer i nyere historie. Temakartene består av bokser og piler. Både boksene og pilene skal fylles med tekst, og hvis du klikker på dem, kommer det opp en tekstboks som du kan skrive i.

Hvordan det virker

Boksene representerer konkrete hendelser eller utviklingstrekk. Når du skriver i disse boksene, skal du øve deg på å trekke ut det aller viktigste. Prøv å begrense deg til 2–3 setninger.

Pilene skal forklare sammenhenger mellom boksene. En sammenheng kan være at boks A er årsak til boks B, at boks A påvirker boks B, eller at boks A hjelper oss til å forstå boks B. Noen ganger kan sammenhenger gå begge veier, slik at også boks B påvirker boks A. Noen ganger er det lett å se sammenhenger; de kan for eksempel stå direkte forklart i læremiddelet du bruker. Andre ganger må du tenke selv. I disse boksene bør du skrive så utfyllende du kan. I tillegg til å forklare kan du for eksempel trekke inn eksempler eller kilder dere har jobbet med, som kan belyse denne sammenhengen.

Når du er ferdig, kan du eksportere eller skrive ut tekstene dine.

Sist oppdatert 27.09.2018
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Historiske sammenhenger

Fagstoff