Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - RM

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk. Algebra brukes til å tolke og regne med formler som gjelder dagligliv og yrkesliv.

Måleenheter

Vi må ha passende enheter for måling.

Læringsressurser

Måleenheter