Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presenter resultatet av et overflatesøk

I denne oppgaven skal du arbeide med å finne informasjon fra flere kilder. Du får øve deg på å bruke søkeord, vurdere treffene du får og plukke ut kilder. Til slutt skal du presentere resultatet av overflatesøket.

Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin. Bilde.

A Velg deg ett sentralt tema i faget

 • Plukk tre sentrale fagbegreper eller uttrykk fra tema du jobber med.
 • Gjør raske overflatesøk på disse tre sentrale faguttrykkene.

1 Søk og plukk ut kilder

Som du ser av lista nedenfor, skal du finne informasjon både digitalt og analogt. Prøv ut ulike søkeord i de ulike digitale søketjenestene og plukk ut to kilder.

 • Gjør et søk på Google
 • Gjør et søk på Regjeringen.no
 • Gjør et søk på A-tekst dersom du har innlogging
 • Gjør et bildesøk
 • Gjør et søk på Twitter
 • Send en e-post eller ring til noen som har greie på temaet
 • Gå på biblioteket og finn en bok om temaet

2 Prioriter og organiser

Få oversikt over og organiser funnene dine. Du kan for eksempel skrive et notat med tittel på hver kilde, hvor kilden finnes og hva som er relevant ved denne kilden.

 • Plukk ut de fem beste kildene og argumenter for hvorfor disse er best
 • Plukk ut de fem mest ulike kildene og forklar hva det er ved disse fem kildene som gjør dem så forskjellige fra hverandre

Husk at formålet med å organisere kildene du har plukket ut, er å presentere overflatesøket for temaet du arbeider med.

3 Skriv ned sentral informasjon

 • Plukk ut tre kilder av de fem
 • Skriv ned sentral informasjon fra disse tre kildene. Skriv gjerne informasjonen opp i sitatform
 • Argumenter for hvorfor dette er sentral informasjon

B Presenter

 • Hvordan gikk du frem med overflatesøket?
 • Hvilke søketjenester og informasjonskilder endte du med å bruke? Hvorfor?
 • Hvilken sentral informasjon fant du?
 • Fant du noen grenseoppganger mellom de tre fagbegrepene du tok utgangspunkt i?
 • Hvordan vil du gå videre i søkeprosessen og fortsette med dybdesøk? Beskriv og forklar hvorfor.

C Refleksjonsspørsmål helt til slutt

 • Har du klart for deg hva som er forskjellen på søketjenester, kilder og informasjon?
 • Hvilke kilder ble du mest overrasket over å finne?
Sist oppdatert 18.08.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kildebruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repetisjonsspørsmål om kildebruk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Presenter resultatet av et overflatesøkDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvordan bruker du kilder til ulike formål?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvordan får du oversikt over kilder?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plagiat eller inspirasjon?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Jobb med CC-lisenser for publisering på nett

Vurderingsressurs