Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (IM-IKM vg1)

  HMS (helse, miljø og sikkerhet)

  Elever, lærlinger og ansatte har rett til et trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. For elever reguleres dette av opplæringsloven, for ansatte av arbeidsmiljøloven. Helse, miljø og sikkerhet krever godt samarbeid mellom lærere og elever, arbeidsgiver og ansatte.

  HMS for arbeidstakeren

  Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – helse, miljø og sikkerhet.

  Læringsressurser

  HMS for arbeidstakeren