Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fosterdiagnostikk og etikk

Våren 2020 ble bioteknologiloven endret. Alle gravide får tilbud om å ta en test som kan avsløre alvorlige kromosomfeil. Var det etisk riktig å tilby denne testen til alle?
Kromosomkart som viser et ekstra kromomsom på krosompar 18. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 16.06.2020

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi