Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli kjent med bioteknologiloven fra 2020

I mai 2020 fikk Norge en ny bioteknologilov. Hva står det i denne loven, og hvordan påvirker den deg og meg? Bioteknologirådet lager podkasten Biotekpodden, og i episoden "Ny bioteknologilov" er det nettopp dette temaet som blir tatt opp.
Rød bok med Norges lover. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lytt til podkasten Biotekpodden

Podkasten Biotekpodden: Ny bioteknologilov

0:00
-0:00

Spørsmål til podkasten

 1. Når fikk Norge sin første bioteknologilov?
 2. Hva sier bioteknologiloven om gentesting av egne barn?
 3. Hva er mitokondriedonasjon? Hvorfor er dette kontroversielt, og er det lov i Norge?
 4. Hvorfor har det vært utfordrende å definere innholdet i bioteknologiloven? Hvem vedtar en slik lov?
 5. Hva er eggdonasjon? Hvorfor er det ulike lover om eggdonasjon og sæddonasjon?
 6. Hva er fosterdiagnostikk? Hva sier loven om dette?
 7. Hva er en NIPT-test? Hvilke muligheter ligger i denne testen?
 8. Finn ut hva embryo- og dobbeldonasjon er, og forklar hva de to ulike donasjonstypene innebærer.
 9. Hvordan skiller den norske bioteknologiloven seg fra lovgivning om bioteknologi i andre land?

Diskuter

 1. Bioteknologiloven har nå åpnet for at lesbiske og enslige kan få barn ved hjelp av assistert befruktning. Hva mener dere om dette? Hva med homofile menn?
 2. Hva mener dere om at kvinner har mulighet til å fryse ned egg? Synes dere dette er et godt tiltak for økt likestilling mellom kvinner og menn?
 3. Hvilke konsekvenser kan det få at vi tar i bruk teknologi som tidligere bare har vært testet på dyr, til diagnostisk behandling av mennesker? Er dette greit?
 4. Hvorfor er det så mye debatt om genredigering av embryoer? Hvordan kan dette påvirke synet på mennesker i framtida?
 5. Hvilken betydning har utviklingen av bioteknologi for deg og meg?

Videre arbeid med bioteknologiloven

Lovdatalogo. Illustrasjon med tekst.

Sett dere inn i bioteknologiloven ved hjelp av Lovdata. Del dere inn i grupper. Hver gruppe skal velge et kapittel fra loven som dere synes virker spesielt interessant. Sett dere godt inn i temaet. Er dere enige i det som står loven?

Oppdrag

Tenk dere at dere skal gi råd til regjeringen når de skal vedta en ny bioteknologilov. Hvilke lovendringer ville dere ha foreslått?

Presenter følgende for de andre i klassen: hva dagens lov sier om temaet dere har valgt, og hva det nye forslaget deres går ut på. Har de andre i klassen samme syn på temaet som dere?

Når alle gruppene har lagt fram sine temaer og lovforslag, holder dere en avstemning i klassen. Ta utgangspunkt i klassens kunnskaper om og refleksjoner over medisinsk bruk av bioteknologi: Hvilke råd og eventuelle lovendringer ville klassen ha foreslått for regjeringen?

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 08.12.2020

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter