Hopp til innhold

Fagstoff

Funksjoner med delt forskrift

Funksjoner med delt forskrift vil si funksjoner som er definert med ett funksjonsutrykk for noen verdier av x og et annet funksjonsutrykk for andre verdier av x. Slike funksjoner er ofte ikke kontinuerlige.

Eksempel 1

Billettprisen for voksne på en fotballkamp er 100 kroner, og billettprisen for barn er 60 kroner.

Vi lar funksjonen p(x) være prisen en tilskuer med alder x år må betale for å se fotballkampen. Da kan vi skrive funksjonen med delt forskrift.

px={60,      0<x<18100,    18x100   

Grafen til p av x er lik 60 når x er større enn 0 og mindre enn 18 og 100 når x er større enn eller lik 18 og mindre enn eller lik 100 er tegnet for x-verdier mellom 0 og 100. Grafen gjør et hopp for x er lik 18. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her betyr det at  p(x)=60 når  0<x<18  og  p(x)=100  når  18x100.

Grenseverdien når x går mot 18 fra venstre er lik 60.
Grenseverdien når x går mot 18 fra høyre er lik 100.
Funksjonsverdien når  x=18 er 100.

Det betyr at funksjonen p er diskontinuerlig.

Delt funksjonsforskrift med GeoGebra

Vi kan få GeoGebra til å tegne funksjonen i eksempel 1 ved å bruke kommandoen Dersom og skrive inn vilkårene og tilhørende funksjonsuttrykk etter hverandre med komma mellom:

p(x)=Dersom(0<x<18,60,18<=x<=100,100)

Eksempel 2

Funksjoner trenger ikke være diskontinuerlige selv om de er gitt med delt forskrift.

fx={14x2-4  ,       x<412x-2   ,       x4

Spørsmål

Hva betyr den delte funksjonsforskriften over?

Svar

Her gjelder det første funksjonsuttrykket 14x2-4 når x er mindre enn 4 og det andre når x er større eller lik 4.

Vi skal undersøke om funksjonen f er kontinuerlig for  x=4.

Funksjonen f av x gitt som 1 fjerdedels x i andre minus 4 når x er mindre enn 4 og 1 halv x minus 2 når x er større enn eller lik 4 er tegnet i et koordinatsystem for x-verdier mellom minus 5 og 9. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi må sjekke grenseverdien til funksjonen for x-verdiene der funksjonen skifter uttrykk.

Grenseverdien når x går mot 4 fra venstre er

limx4-fx = limx4-14x2-4=14·16-4=0

Grenseverdien når x går mot 4 fra høyre er

limx4+fx = limx4+x2-2= 42-2=0

Funksjonsverdien i punktet der  x=4  er

f4=12·4-2=0

De to grenseverdiene og funksjonsverdien er like. Funksjonen f er dermed kontinuerlig for  x=4.

De to symbolene på grafen i punktet (4, 0) markerer at den blå grafen gjelder for  x[4, , og den røde grafen gjelder for , 4.

Eksempel 3

fx={-14x2-1  ,      x<22x-8         ,      x2

Vi skal undersøke om funksjonen er kontinuerlig for  x=2.

Funksjonen f av x gitt som minus 1 fjerdedels x i andre minus 1 når x er mindre enn 2 og 2 x minus 8 når x er større enn eller lik 2 er tegnet i et koordinatsystem for x-verdier mellom minus 3 og 6. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi sjekker grenseverdien til funksjonen for x-verdiene der funksjonen skifter uttrykk.

Grenseverdien når x går mot 2 fra venstre er

limx2-fx = limx2--14x2-1=-14·22-1=-2

Grenseverdien når x går mot 2 fra høyre er

limx2+fx = limx2+2x-8= 2·2-8= -4

Funksjonsverdien i punktet der  x=2  blir

f2=2·2-8=-4

De to grenseverdiene er ikke like. Funksjonen f er dermed ikke kontinuerlig for  x=2. For alle andre verdier er funksjonen kontinuerlig. Vi kan også se dette av grafen til f, som ikke er sammenhengende i hele sitt definisjonsområde.

Matematisk kan vi skrive at f er kontinuerlig for alle  x\2.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 07.02.2021

Læringsressurser

Kontinuerlige funksjoner