Hopp til innhold

Matematikk S1

Arbeid med datasett

Hvordan analyserer og presenterer vi funn i datasett?

Læringsressurser

Arbeid med datasett

Oppgaver og aktiviteter