Hopp til innhold

Naturfag (HS)

Om naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Læringsråd

I naturfag skal du lære mange nye begreper, kunne forklare og forstå hvordan ting henger sammen og øve på å bruke det du lærer i nye sammenhenger. Her har vi samlet noen tips som kan gjøre det lettere å lære naturfag.

Læringsressurser

Læringsråd

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Du er her