Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (HS-HSF vg1)

    Om faget

    Fagstoffet til helse- og oppvekstfag er revidert i henhold til fagfornyelsen (LK20). Innhold og struktur er endret for å dekke kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemålene i programfagene.

    Læringsressurser

    Om faget