Hopp til innhold

Oppgave

Størrelser, måltall og måleenheter

Det er viktig å holde orden på måleenhetene.

2.1.15

Finn størrelsen, måltallet og måleenheten i disse eksemplene.

a) Ole har målt høyden sin til 185 cm.

Fasit

Størrelsen er høyden, måltallet er 185, og måleenheten er cm (centimeter).

b) Mathea kjører bil i 70 km/h.

Fasit

Størrelsen er farten (til bilen), måltallet er 70, og måleenheten er km/h (kilometer per time).

c) I dag blåser det 12 m/s.

Fasit

Størrelsen er farten (til vinden), måltallet er 12, og måleenheten er m/s (meter per sekund).

d) Klokka er 14.35.

Fasit

Størrelsen er klokkeslettet (eller tida). Her er det to måltall. Det ene, 14, har måleenhet h (timer), og det andre, 35, har måleenhet min (minutter).

e) Dhanushi deltar på et 100-meterløp og bruker tida 13,23.

Fasit

Her er det egentlig to størrelser. Den ene er strekningen hun løper der måltallet er 100, og måleenheten er m (meter). Den andre størrelsen er tida der måltallet er 13,23, og måleenheten er s (sekunder).

1.2.16

a) Regn ut farten til Dhanushi i den forrige oppgaven. Gjør utregningene både med og uten GeoGebra, og ta med måleenhetene i begge utregningene.

Løsning

Vi bruker formelen for fart, som er  v=st, og får

v=100 m13,23 s=7,56 m/s

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet 100 m delt på parentes 13,23 s parentes slutt. Svaret med tilnærming er 7,56 multiplisert med m delt på s. Skjermutklipp.

b) Hvorfor ble ikke måleenheten for farten km/h i oppgave a)?

Løsning

Måleenheten for farten ble m/s fordi strekningen var oppgitt i meter (m) og tida i sekunder (s).

1.2.17

Rektangel med sidekanter 4 centimeter og 2,5 centimeter. Illustrasjon.

Vi har et rektangel med sidekanter på 4 cm og 2,5 cm. Regn ut arealet til rektangelet, og vis at måleenheten til arealet blir cm2.

Løsning

Vi har at arealet av et rektangel er lengde multiplisert med bredde.

Utregning for hånd:

A = l·b= 4 cm· 2,5 cm= 10 cm·cm= 10 cm2

Her regner vi ut cm·cm til cm2 på samme måte som vi kan skrive 3·3=32.

Med GeoGebra får vi

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet 4 c m multiplisert med 2,5 c m. Svaret er 10 c m i andre. Skjermutklipp.

1.2.18

Tre hermetikkbokser med Campbells tomatsuppe. Foto.

En suppeboks har en diameter på 8,3 cm og en høyde på 13 cm. Hvor stort er volumet av denne boksen? Ta med måleenhetene i utregningen.

Løsning

Boksen er formet som en sylinder. Vi kan slå opp på sida Volum og overflate av en sylinder for å finne formelen for volumet, som ofte har symbolet V.

V = πr2h= 3,14·8,3 cm22·13 cm= 703 cm3

Alle størrelsene som inngår i formelen, har måleenheten cm. Siden størrelsen radius skal multipliseres med seg selv (den skal opphøyes i andre), får vi cm3 som måleenhet på volumet.

Med GeoGebra får vi det samme.

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet pi multiplisert med parentes 8,3 c m delt på 2 parentes slutt opphøyd i andre multiplisert med 13 c m. Svaret med tilnærming er 703,38 c m i tredje. Skjermutklipp.
Sist faglig oppdatert 18.02.2021
Skrevet av Bjarne Skurdal

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger