Hopp til innhold

Fagstoff

n-te røtter

Hva mener vi med tredjeroten eller fjerderoten til et tall?

Vi har definert kvadratroten til et tall som det ikke-negative tallet som opphøyd i andre er lik tallet. Vi kan ikke ta kvadratroten til et negativt tall siden et tall opphøyd i andre ikke kan være negativt.

Tilsvarende kan vi definere tredjeroten av et tall som det tallet som opphøyd i tredje gir tallet.

Da blir

83=2 fordi 23=8

Legg merke til at siden 3 er et oddetall, så er det bare ett tall som opphøyd i tredje er lik 8.

Legg også merke til at vi kan ta tredjeroten til et negativt tall

-83=-2 fordi -23=-8

Vi kan fortsette og definere fjerderoten, femteroten osv. etter samme mønster

For eksempel er

164=2 fordi 24=16 og 2 er positivt.

Vi definerer n-te roten av a når n er et naturlig tall

an er det tallet som er slik at ann=a. Hvis er n et partall, så er a0 og an0.

Legg merke til at a2 er det samme som a. Kvadratroten kalles også for andreroten.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 19.10.2020

Læringsressurser

Potenser og rotuttrykk