Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y - NA

Økonomi

Økonomi griper inn i livet vårt både privat og på jobb.

Priskalkulering og anbud

Prisen er det kunden betaler for et produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen.

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud