Hopp til innhold

Matematikk 2P

Geometri i praksis

Kunnskaper om geometri kan hjelpe oss på mange måter.

Egenskaper ved geometriske figurer

Vi kan bruke det vi vet om ulike geometriske figurer til beregninger og i praktisk arbeid.

Læringsressurser

Egenskaper ved geometriske figurer