Hopp til innhold

Fagstoff

Slik skriver du en CV

Gode råd for hvordan du kan skrive og sette opp en CV.
Hender på tastatur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En ryddig og oversiktlig presentasjon

CV-en din skal gi arbeidsgiver ei kortfatta oversikt over hvem du er, hva du kan og hva du har gjort så langt i livet ditt. Arbeidsgiver får kanskje inn mange søknader og kan ikke bruke mange minuttene på hver enkelt CV. Derfor bør du lage en ryddig, leservennlig CV som gir et positivt inntrykk av deg.

Du kan godt bruke en ferdig mal. Da får CV-en din en profesjonell layout. Men det går også fint an å sette opp en enkel CV selv.

Overskrift

Når du lager oppsett selv, kan du sette "Curriculum vitae" som overskrift, øverst i midten på siden. (Ordet uttales kurrikulum vitæ og er det latinske ordet for livsløp).

Personopplysninger

Først i CV-en fører du opp faktaopplysninger om deg selv. Følgende opplysninger må alltid være med:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse

Alder, sivilstand og avtjent verneplikt kan også være aktuell informasjon under dette punktet.

Utdanning

Deretter forteller du kort hva du har av utdanning. Ta med:

 • navn på fag eller utdanningsprogram
 • navn på skolen
 • året du tok eksamen

Bruk omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si: Utdanninga som er nyest, skal stå øverst, og så går du bakover i tid.

Arbeidserfaring

Du må fortelle hva slags arbeid du har hatt så langt. Når du er nokså fersk i arbeidslivet, bør du føre opp alle typer jobber du har hatt, også ferie- og helgejobber, og arbeidspraksis i regi av skolen. Sørg derfor alltid for å få attest fra slike jobber.

Begynn igjen med det nyeste arbeidsforholdet. Ta alltid med

 • navn på arbeidsgiver
 • hva slags stilling du har hatt
 • når og hvor lenge du har hatt jobben

Om du vil, kan du også legge til ei setning om noe som denne jobben har lært deg, som også vil komme godt med i jobben du nå søker.

Kurs og sertifikater

Hvis du har gjennomført kurs som gjør deg bedre kvalifisert til jobben, nevner du dem som et eget punkt. Det kan for eksempel være førerkort, truckførerbevis, førstehjelpskurs eller videregående IT-kurs. Nevn

 • året du tok kurset eller sertifikatet
 • hva slags kurs eller sertifikat du har tatt

Andre opplysninger

Vurder hva mer som er verd å nevne − for eksempel tillitsverv, fritidsinteresser, lengre utenlandsopphold og språkkunnskaper. Du kan samle alle disse opplysningene under overskriften "Andre opplysninger". Eller du kan sette flere, mer presise overskrifter, som for eksempel "Språkkunnskaper" og "Tillitsverv".

Du som arbeidstaker

I mange CV-maler fins det et punkt som heter "Nøkkelkvalifikasjoner". Med nøkkelkvalifikasjoner eller nøkkelegenskaper menes egenskaper og erfaringer som gjør deg særlig egna for jobben du søker. Alternativet til et slikt eget punkt er helt enkelt å legge til ei kort kommentarsetning til hver jobb du fører opp under "Arbeidserfaring".

Referanser

Referanser er et annet viktig punkt du bør ha med. En referanseperson er noen som kjenner deg og kan si noe positivt om deg som arbeidstaker eller person. Det kan for eksempel være en lærer eller en arbeidsgiver. Men vedkommende skal ikke være i nær familie med deg.

Du må oppgi referansepersonens

 • navn
 • stilling
 • arbeidssted
 • telefonnummer

Huske å spørre referansepersoner før du fører dem opp i CV-en eller søknaden din.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Søke praksisplass