Hopp til innhold

Verktøy og mal

Utkast til informasjonsskriv til praksisbedrifter

Mange skoler har utarbeidet egne informasjonsskriv til praksisbedrifter. Hvis ikke skolen din har gjort det, er dette et forslag til innhold i et slikt skriv.
Fagbrev og verkstedgodkjenninger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Informasjonsskriv

Til praksisplasser

Om elever i praksis

Eleven går nå første året på programområdet salg, service og reiseliv ved … videregående skole. Her får elevene et grunnlag for å gå videre innen salgsfaget, reiselivsfaget, førstelinjetjenester og sikkerhetsfaget.

Ifølge læreplanen skal elevene få kjennskap til ulike sider ved arbeidslivet, blant annet ansvar, rettigheter og plikter man har som arbeidstaker. Vi mener at utplassering i en bedrift er en god måte å nå disse målene på. Det gir dessuten elevene verdifull erfaring innenfor mange felt, og det hjelper dem med å se sammenhengen mellom teori og praksis. I utdanningen legges det stor vekt på service og kundebehandling.

I år vil utplasseringsperioden være …

Eleven skal ha vanlige arbeidsdager, fortrinnsvis på dagtid. Eleven har ikke krav på lønn, siden dette er en del av undervisningen. Eleven vil i praksisperioden få oppgaver som han eller hun kanskje vil trenge litt hjelp med å svare på. Skolen og eleven vil også ha behov for en kontaktperson i forbindelse med utplasseringen.

Elevene vil i løpet av det første året tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de også vil kunne bidra i arbeidet.

Dersom eleven ikke dekkes av bedriftens egen forsikring, vil han eller hun være dekket av yrkesskadeforsikringen til … fylkeskommune.

Vi takker for at dere har mulighet til å ta imot en av elevene våre.

Hvis dere har spørsmål, kan dere kontakte skolen:Med vennlig hilsen

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 13.05.2020

Læringsressurser

Søke praksisplass