Hopp til innhold

Fagartikkel

Synsproblemer

Det finnes mange grader av synshemning, fra litt til svært svaksynte til de som er helt blinde. Årsaken til synsproblemene kan være mange, for eksempel skade eller sykdom i selve øyet, eller skade på synsnerven eller synssenteret.

LK20LK06
Mann foran skjerm med stor skrift. Foto.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har 180 000 nordmenn så svekket syn at de har problemer med dagligdagse gjøremål som å lese avisa, kjenne igjen folk på gata og gå i butikken.

Øyet – vårt viktigste sanseorgan

Det er synet som forteller oss hvordan verden rundt oss ser ut, og hvordan vi skal forstå den.

Siden 80 prosent av sanseinntrykkene våre kommer gjennom øynene, er det ikke vanskelig å tenke seg at en person som har nedsatt syn eller er blind, møter utfordringer i dagliglivet.

Utfordringer til deg


  1. Tegn og beskriv øyets oppbygning og funksjon.
  2. Mennesker som har hatt hjerneslag, kan få synsfeltutfall. Søk på nettet eller bruk andre kilder og beskriv hva synsfeltutfall er, og hvorfor det oppstår.
  3. Beskriv hvilke problemer en person med synsfeltutfall kan få i hverdagen.
  4. Beskriv hva som er forskjellen på grønn og grå stær.
  5. Mennesker med diabetes kan få øyekomplikasjonen diabetisk retinopati. Forklar hvorfor denne tilstanden kan oppstå. Bruk nettsiden Alt du bør vite om synet ditt. Norges Blindeforbund eller andre kilder.
  6. Hvilke utfordringer kan en person med synsproblemer få i hverdagen?
  7. Forklar hva du mener en person som er synshemmet, trenger hjelp til i hjemmet. Begrunn svaret ditt.

Sist oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Norges Blindeforbund og Wenche Heir

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?