Hopp til innhold

Fagstoff

Feltutvikling på norsk kontinentalsokkel

I løpet av ett år blir du kjent med svært mange ulike aktiviteter som utføres på norsk sokkel for at olje- og gassfeltene skal bli lønnsomme investeringer. Her får du en grov oversikt over disse.
Livsløp på norsk sokkel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette interaktive oppdraget kan du jobbe med for å reflektere over hva som må til for å utvikle et olje- eller gassfelt fra start til slutt. Det er livsløpet til feltet, og du får innsikt i hva som er inntekter og hva som er utgifter, hvor mye som skjer i hver fase, og hvilken rekkefølge det kommer i.

Tenk gjennom hvilke aktiviteter som må til for å komme fra ett steg til det neste. Hva med utgifter, sikkerhet, miljø? Hvilket utstyr skal brukes?
Hva styrer valgene – penger eller teknologi?

Filer

Oppgaven passer til gruppearbeid som oppstart og introduksjon til fagene som dere skal gjennom i løpet av ett år.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 19.07.2017

Læringsressurser

Leting og datainnsamling