Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stigningstall og konstantledd

3.2.1

a) Skriv ned stigningstallet og konstantleddet til hver av de tre funksjonene f, g og h:

fx=2x+2

vis fasit

Stigningstall 2

Konstantledd 2

gx=-3x-2

vis fasit

Stigningstall -3

Konstantledd -2

hx=x

vis fasit

Stigningstall 1

Konstantledd 0

b) Hva forteller stigningstallet og konstantleddet oss om grafen til en lineær funksjon?

vis fasit

Stigningstallet forteller hvor raskt grafen til funksjonen vokser eller avtar. Jo større stigningstallet er, jo brattere er grafen.

Konstantleddet forteller hvor grafen skjærer andreaksen. Når grafen skjærer andreaksen, er variabelen x lik 0.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner