Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gjett begrepet!

Spill på lag og øv på begreper i faget. Kan du forklare begrepet ved bruk av synonymer, motsetninger og hint, slik at laget ditt gjetter riktig?
Fire jenter sitter rundt et bord med mange papirlapper på. De ser opp og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tips!

Lapper med begreper kan enten skrives ut og klippes opp av lærer på forhånd, eller de kan lages sammen med elevene før spillet starter.

Spilleregler

Gå sammen i grupper på fire eller flere. Spillet er et lagspill. Del hver gruppe inn i to lag. Bli enige om når spillet skal være over: når alle begrepene er forklart, når timen er slutt, eller når et lag har fått 20 poeng.

Spillets gang

 1. Lag 1 begynner. En på laget trekker en lapp med et begrep, og stoppeklokka starter. Stoppeklokka settes på 1 minutt per runde.

 2. Personen som trakk lappen, skal nå forklare begrepet til laget sitt UTEN å si ordet som står på lappen. Det gjelder å forklare ved hjelp av synonymer, motsetninger og hint, slik at medspillerne på laget forstår og gjetter begrepet.

 3. Når begrepet er gjettet, trekker samme person en ny lapp. Her gjelder det å være rask og forklare godt, slik at laget kan gjette så mange begreper som mulig før tida går ut.

  • Hvis tida går ut mens et begrep blir forklart, kan motstanderlaget også bli med og gjette på dette begrepet. Hvis motstanderlaget gjetter riktig først, får de dette poenget.

  • Hvis en person trekker et begrep hen ikke kjenner, kan det legges tilbake i skåla, men laget får ett minuspoeng per begrep som ikke fullføres.

 4. Når stoppeklokka ringer, bytter dere. Da er det en person på lag 2 som skal trekke lapper med begreper og forklare begrepet så godt hen kan, til sitt lag.

 5. Det er viktig at dere rullerer slik at alle på laget får både forklare begreper og gjette.

Oppsummering av poengberegning

Bare helt korrekte svar godkjennes, det vil si bare begreper som er nøyaktig likt det som står på lappen.

 • Hvert lag får 1 poeng per forklart og riktig gjetta begrep.

 • Hvert lag får 1 minuspoeng for hvert begrep som legges tilbake.

 • Vinnerlaget er det laget som har flest poeng når det er tomt for begreper, det laget som har forklart flest begreper når timen er slutt, eller første lag som får 20 poeng. Dette ble dere enige om før dere begynte å spille.

Ferdige lapper

Bruk de ferdige lappene under, eller lag egne tilpasset det dere jobber med.

Celler

Filer

Økologi og biologisk mangfold

Filer

Hormoner

Filer

Kilde

KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi. Universitetet i Oslo. (2019, (2019, 26. mars). Fagbegreper. https://www.mn.uio.no/kurt/utdanningsutvikling/aktiv-lering/fagbegreper/

CC BY-SASkrevet av Hans Otto Böhm og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 19.01.2023

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer